Åpner opp fjellandskapet

Gjengroing er et kjent fenomen både nede i bygda og oppe på fjellet. Grunneierne på Skei er i gang med et forsøk på rydding av kulturlandskapet med gravemaskin og krattknuser. Det ser lovende ut.

 

Gravemaskin i kamp mot attgroing i fjellet


Tiltaket på Skei er i regi av Skei Seterlag Sameie. Simen Gilberg forteller at de har fått det som kalles SMIL-midler på kr 50.000 til dette og da dekker det opp til halvparten av kostnadene, resten skal Sameiet betale og i første omgang skal de rydde for 100.000 kroner.  Dette området innover Skeisleitet ble gjerdet inn for å få til kraftigere beiting på 70-tallet, men tiltaket havnet i retten og ble kjent ulovlig så gjerdet ble revet ned igjen. Nå ser en hvordan resultatet ble med gjengroing av einer, viukjerr og fjellbjørk.  Gilberg tror maskinell rydding på denne måten er eneste effektive måten å rydde større områder på. Gjøres ikke slike tiltak vil fjellet vokse helt igjen og bli uframkommelig både for folk og fe.


Utstyret som brukes er en kraftig krattknuser montert på en 24 tonns gravemaskin. Knuseren, av merket Prinoth Ahwi er levert av firmaet Owren as i Vingrom og det er Løype Anleggsdrift AS som har anskaffet krattknuseren og utfører arbeidet. Både forsøksringen og Landbrukskontoret har vært og sett på det som er gjort t så langt og de synes begge at dette ser lovende ut. Flere områder i hamninger og utmark både i bygda og på fjellet kunne nok ha nytte av slikt utstyr for rydding. Krattknuseren tar all vegetasjon, både kjerr og trær som flises opp og vil råtne raskt på bakken. Neste år vil en se effekten av jobben og en kan igjen møte et åpent og grønt landskap der det nå var tett med kjerr og småskog.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.