Menneskerettigheter og arbeidsforhold:
Owren AS har stort fokus på ansvarlige innkjøp, og vi har forplikta oss til å ivareta miljøet, arbeidstageren sine rettigheter, og elles følge de lover og regler som vi blir pålagt.

Dette prøver vi også, etter beste evne, å innarbeide i innkjøpsavtaler med leverandørene våre, innad i organisasjonen vår og i våre etiske retningslinjer. Som igjen vil sikre ansvarlighet hos våre forretningsforbindelser og i vår leverandørkjede.

Aktsomhetsvurderinger:
Owren AS gjennomfører aktsomhetsvurderinger av leverandørkjeder, forretningspartnere og internt i samsvar med OECD sine retningslinjer. Vi arbeider tett med våre leverandører og foretar risikoanalyser av de viktige leverandørene våre, produktkategorier og geografiske område. Aktsomhetsvurderinger som gir grunnlag for nærmere oppfølging, blir tatt på høyeste alvor og blir fulgt opp fra vår side via forsøk på å stanse, redusere eller forebygge eventuelle negative arbeidsforhold og ved brudd på menneskerettighetene. Dersom vi opplever negative tilbakemeldinger blir det iverksatt tiltak for å rette opp og forhindre at avvik gjentar seg. Vi vil selvsagt følge opp eventuelle saker og påvirke til forbedringer. Owren AS ønsker at våre samarbeidspartnere skal være trygge på at våre varer og tjenester kommer fra bærekraftige leverandørkjeder.

Åpenhetsloven:
Åpenhetsloven skal sikre at bedrifter i Norge respekterer og informerer om håndtering av negative forhold som er knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold ved produksjon av varer og tjenester.
Owren AS ønsker at kundene våre skal være trygge på at leveransene er i samsvar med den nye loven. 
Vi vi framover arbeide med å bidra til å forebygge menneskerettsbrudd og uanstendige arbeidsforhold hos våre forretningssamarbeid og hos våre leverandører. Owren AS mener at åpenhetsloven er ett godt bidrag til å sikre at alle gjør en innsats for å bedre menneskeretter og arbeidsforhold globalt.

Owren AS
Trygve Owren, styrets leder
Helge Borud, daglig leder